મહિલા ના કયા અંગને હાથ લગાવવાથી એ એમના બધા કપડાં કાઢી નાખે છે.

સવાલ.દૂધની ની ઘનતા માપવના સાધન ને શું કહેવાય છે?.

જવાબ.લેકટોમીટર.

સવાલ.તમે માત્ર 2 નો ઉપયોગ કરીને 23 કેવી રીતે લખી શકો છો?

જવાબ.22+2/2.

સવાલ.એક ખેડૂત પાસે થોડી મરઘી અને બકરીઓ છે, જો તે બધાના કુલ 90 માથા અને 224 પગ છે તો બકરીઓની સંખ્યા જણાવો?

જવાબ.22 બકરીઓ હશે.

સવાલ.તે મંદિરનું નામ શું છે જે દિવસમાં સતત બે વખત અદ્રશ્ય થઇ જાય છે?

જવાબ.શ્રી સ્તંભેશ્વર મહાદેવ મંદિર.

સવાલ.એવો કયો દુકાનવાળો છે જે તમારો માલ પણ લે છે અને પૈસા પણ?

જવાબ.વાણંદ.

સવાલ.તે શું છે જે લખે છે પણ પેન નથી, ચાલે છે પણ તેના પગ નથી, ટિક ટિક કરે છે પણ ઘડિયાળ નથી?

જવાબ.ટાઈપરાઈટર.

સવાલ.તમે એક કાચા ઈંડાને કડક સપાટી ઉપર કેવી રીતે છોડશો કે તે તૂટે નહિ?

જવાબ.કડક સપાટી ઈંડાના પડવાથી નહિ તૂટે, તમે કોઈ પણ રીતે ઈંડાને છોડી શકો છો.

સવાલ.એક મહિલાને 9 બાળકો છે તેમાંથી અડધા છોકરા છે તો જણાવો તે કેવી રીતે બની શકે છે.

જવાબ.1 મહિલાને 9 બાળકો કુલ 10 લોકો છે. તેમાંથી અડધા 5 છોકરા અને 5 છોકરીઓ છે.

સવાલ.ભારતના ક્યા રાજ્યની છોકરીઓ સૌથી વધુ લાંબી હોય છે?

જવાબ.તેની ઉપર ઉમેદવારે જવાબ આપ્યો. આમ તો લોકો વિચારે છે પંજાબી છોકરીઓ વધુ લાંબી હોય છે. પણ તેની ઉપર થયેલી એક રીસર્ચમાં જમ્મુ કશ્મીરની છોકરીઓ સૌથી વધુ લાંબી મળી આવી છે.

ત્યાં મહિલાઓ 154 સે.મી.થી વધુ લાંબી હોઈ શકે છે. અને બીજા નંબર ઉપર હરિયાણા અને ત્રીજા નંબર ઉપર પંજાબ અને રાજસ્થાનની છોકરીઓ પણ લાંબી ગણવામાં આવે છે. આ જવાબથી ત્યાં રહેલા વરિષ્ઠ અધિકારી પણ ચકિત રહી ગયા.

સવાલ.ક્યા જાનવરનું દૂધ ગુલાબી રંગનું હોય છે?

જવાબ.હિપ્પોપોટેમસ (Hippopotamus) ના દૂધનો રંગ ગુલાબી હોય છે.

સવાલ.એક છોકરીને પૂછવામાં આવ્યું કે, તમારા શરીરનો કયો ભાગ સૌથી વધુ ગરમ હોય છે?

જવાબ.શરીરના જે અંગમાં લોહી સૌથી વધુ ઝડપથી દોડે છે તે સૌથી ગરમ રહે છે.

સવાલ.મહિલાઓ ના કયાં અંગ ને હાથ લગાડવાથી મહિલાઓ પોતાના બધા કપડા ઉતારી દે છે?..

જવાબ.મહિલાઓના હોઠ, ગળાનો ભાગ અને સ્તન ને હાથ લગાવવાથી મહિલાઓ જાતે પોતાના બધા કપડાં ઉતારી દે છે.

About gujaratreport

Check Also

મામી ભાણા જોડે ઉભે ઉભે જ ઠોકાવી રહી હતી,પણ અચાનક ભાણો એવો ખૂંખાર બની ગયો કે મામી ની પોહળી..

માત્ર વિલિયમની ત્વચા ગોરી હતી, પણ કાળું હૃદય હતું. ઘણી વખત તે ત્રિશાને અયોગ્ય રીતે …